OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego sprzeda prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicy działek o numerach ewidencyjnych: 361/2, 361/3, 361/5 położonych przy ul. Wybickiego 5 w Krakowie.

Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego sprzeda prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dzierżawionej i zbudowanej stacją paliw PKN ORLEN w granicy działki o numerze ewidencyjnym: 361/4 położonej przy ul. Wybickiego 3E w Krakowie. 

>>>KLIK<<< 


PROGRAMY, PRZETARGI

SZKOLENIA - zapraszamy na blog.si-dembowski.com - zamieszczamy tam aktualności z zakresu prowadzonych projektów dofinansowanych przez UE

POLITYKA JAKOŚCI

Spółdzielnia im. E. Dembowskiego specjalizuje się w produkcji osłon linek i cięgien do motoryzacji a także końcówek iniekcyjnych wykorzystywanych w budownictwie.
Naszym celem jest utrzymanie pozycji wiarygodnego partnera w biznesie oraz poszerzenie asortymentu produkcji stosownie do oczekiwań klienta.
W naszym haśle reklamowym:
„BEZPIECZNY I SPEŁNIAJĄCY OCZEKIWANIA WYRÓB JEST NASZYM NADRZĘDNYM CELEM”
Klient i jego oczekiwania są podstawą zmian i rozwoju zarówno Systemu Zarządzania Jakością oraz wyrobów. 
W związku z powyższym zobowiązujemy się utrzymać i ciągle doskonalić Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2008 oraz  ISO/TS 16949:2009. 
Wyżej wymienione cele jakościowe zamierzamy osiągnąć przede wszystkim poprzez: 
- spełnienie wymagań a zwłaszcza przestrzeganie postanowień normy ISO 9001:2008 oraz Specyfikacji Technicznej ISO/TS 16949:2009; 
- nieustanne podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych naszych pracowników; 
- doskonalenie infrastruktury i środowiska pracy;
- monitorowanie skuteczności i efektywności procesów; 

- optymalizowanie kosztów wytwarzania.  

Firma posiada wdrożony, certyfikowany, stabilny i rozwijany System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001.

HISTORIA

Dnia 07.04.1961r. – postanowieniem Sądu Powiatowego dla Miasta Krakowa została powołana Spółdzielnia Inwalidów ,,Podgórze” z siedzibą w Krakowie przy ul. Limanowskiego 7.

Celem Spółdzielni było:

- zarobkowe zatrudnianie inwalidów w działalności gospodarczej, stosownie do ich kwalifikacji i stanu zdrowia,

-organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

konfekcjonowanie sody, prowadzenie usług elektrotechnicznych, ślusarskich, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego i odzieżowego.

W chwili rejestracji Spółdzielnia liczyła 54 osoby.

Dnia 15 sierpnia 1961r. Spółdzielnia wolą Walnego Zgromadzenia zmieniła nazwę na:

Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego w Krakowie.

W grudniu 1962r. Spółdzielnia przejęła od Spółdzielni Papierniczej działalność w zakresie usług archiwalnych.

Koniec lat 60-tych to dynamiczny rozwój Spółdzielni. Spółdzielnia uruchamia dla Zakładów Rowerowych ,,ROMET” produkcję linek rowerowych i motorowerowych, nawiązuje współpracę z WSK – Świdnik uruchamiając produkcję linek do motocykli, jak również linek do samochodów.

Lata 70-te i 80-te to dalszy rozwój działalności usługowej, uruchomiona zostaje nowa produkcja galanterii metalowej. W Spółdzielni pracuje około 700 osób.

Transformacja ustrojowa i gospodarcza w Polsce w 1990r. doprowadziła do całkowitej likwidacji w Spółdzielni punktów usługowych, jak również chałupnictwa. Spółdzielnia zaczyna szukać nowych rynków zbytu i kooperantów w nowej rzeczywistości gospodarczej.

Zarząd z całą administracją – latem 1994r. – przenosi się do nowo wybudowanego obiektu biurowego przy
ul. Wybickiego 5.

W tym okresie następuje rozwój produkcji końcówek iniekcyjnych głównie do Niemiec, Austrii i Stanów Zjednoczonych.

W 1995 zostaje nawiązana współpraca z firmą produkującą części motoryzacyjne, w zakresie produkcji osłon linek samochodowych. Sojusz ten okazuje się strategicznie ważny i wytycza dalszy kierunek rozwoju Spółdzielni. Następuje inwestowanie na dużą skalę w specjalistyczne maszyny i urządzenia do produkcji szerokiej gamy profili osłon linek samochodowych.

W 2001 roku Spółdzielnia wdraża i certyfikuje System Zarządzania Jakością ISO9002:1996 a po trzech latach uzyskuje certyfikat zgodności z normą ISO9001:2000.

Obecnie Spółdzielnia specjalizuje się w produkcji osłon linek samochodowych oraz końcówek iniekcyjnych dla potrzeb budownictwa.